Phụ Nữ QH luôn cam kết bảo mật dữ liệu và thông tin của khách hàng, đồng thời chính sách bảo mật của chúng tôi được tạo ra để đảm bảo điều này.

Thông Tin Thu Thập:

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn tự nguyện cung cấp thông qua các kênh như biểu mẫu trực tuyến hoặc khi tương tác, trao đổi với dịch vụ của chúng tôi.

Mục Đích Sử Dụng Thông Tin:

Thông tin cá nhân được sử dụng để cung cấp dịch vụ, tối ưu trải nghiệm trực tuyến và gửi thông tin quảng cáo (nếu được đồng ý).

Bảo Mật Thông Tin:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép.

Chia Sẻ Thông Tin:

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba không liên quan mà không có sự cho phép của bạn.

Quyền Lực và Cập Nhật Thông Tin:

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa và cập nhật thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào.

Liên Hệ:

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Phụ Nữ QH. Chúng tôi cam kết duy trì và cải thiện liên tục chính sách bảo mật để bảo vệ tốt nhất thông tin cá nhân của bạn.